Fokus grupa u okviru BIOmasud plus projekta

veljača

10

2017

U četvrtak, 9. veljače, sudjelovali smo na Fokus grupi koju je organizirala Zelena Energetska Zadruga u okviru BIOmasud Plus projekta iz programa Horizon 2020 usmjerenog na razvijanje održivog tržišta mediteranskih krutih biogoriva u rezidencijalnom sektoru. Više o ovom projektu možete čitati na: http://biomasudplus.eu/hr/

Facebook: https://www.facebook.com/293248687504274/photos/pcb.818640018298469/818639681631836/?type=3

Ostavite komentar

Vaša e-mail neće biti objavljen.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>