Saznajte na koji način posluju proizvođači strojeva za prikupljanje, obradu ili spaljivanje biomase iz PROUN-a. Tko je pronašao rješenja za tehnološke izazove kod korištenja PROUN-a?

Čitaj više