Projekt uP_running nastoji osloboditi snažni europski potencijal ostataka drvne biomase nastale od poljoprivrednih rezidbenih ostataka i uklanjanja nasada (PROUN) i promovirati njezino održivo korištenje kao energetske sirovine. Projekt uP_running je vođen idejom da bude uvod u samopromociju korištenja PROUN-a u Europi. Namjera projekta je osvijestiti poljoprivredni i energetski sektor o činjenici da biomasa može biti alternativni izvor energije i smanjiti opći skepticizam po pitanju tehničkih poteškoća i neuspješnih iskustava. Stoga nastoji najprije prikazati i proizvesti ključne alate, potom uvjeriti sudionike da se uključe u lance vrijednosti PROUN-a te naposljetku proširiti upotrebu PROUN-a uključivanjem brojnih lokalnih sudionika u sedam europskih zemalja.

 

Kako bi se ostvario glavni cilj, predloženo je 8 podciljeva: