Projekt uP_running je skup aktivnosti usmjeren prema poljoprivrednom i energetskom sektoru te sektoru biomase. Projektne aktivnosti usmjerene su “ZA“, “POMOĆU” i “SA” sudionicima ciljanih sektora te su osmišljeni kako bi ih zbližile i aktivirale. Svaki pojedini sudionik može imati koristi od aktivnosti i rezultata projekta. Osim pojedinačnih dionika u sektorima poljoprivrede, energetike i biomase, postavljanje uP_running aktivnosti i rezultata usmjerena je njihovim udruženjima i predstavnicima.