EU doprinos: 1,992,920 €.

Trajanje: od travnja 2016. do lipnja 2019.

uP_running je projekt “Koordinacije i podrške (CSA)” sufinanciran od strane Europske unije u okviru programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije.

Europski doprinos financiranja temelji se na ugovoru br. 691748 koji je potpisan između projektnog konzorcija i Europske komisije.

uP_running je odabran od strane neovisnih procjenitelja na temelju poziva H2O2-LCE-2015-3.

Tema LCE-14-2015 Uvođenje na tržište postojećih i novih održivih bioenergija

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-14-2015.html