Sudjelujte u kreiranju vizije i strateškog plana za promicanje biomase iz PROUN-a uključujući potrebe i interese Vaših suradnika.

Čitaj više