Što je potrebno za promicanje i porast upotrebe biomase iz PROUN-a za energiju? Koje prepreke još uvijek ograničavaju njezinu upotrebu? Saznajte strategije i preporuke.