Kick-off sastanak za početak uP_running projekt

siječanj

13

2017

“U inicijativi koja je financirana od strane Europske komisije s 2 milijuna eura, u okviru Programa Obzor 2020, sudjeluje 7 država. S ciljem provedbe projekta održat će se 4 izlaganja u različitim regijama kako bi se pokazale mogućnosti stvaranja novih vrijednosnih lanaca i potaknula takva praksa među poljoprivrednicima. Prvi sastanak partnera održan je u travnju prošle godine, u sjedištu CIRCE instituta – koordinatora projekta. Sastanku su prisustvovali predstavnici sedam zemalja.

Opći cilj inicijative odnosi se na iskoristivost potencijala poljoprivrednih drvenastih ostataka kao izvora energije, uz opravdanost otvaranja novih vrijednosnih lanaca te poslovnih modela koji će omogućiti njegovo korištenje. Točnije, projekt će se usredotočiti na obrezivanje i uklanjanje nasada vinograda, maslinika i voća. Projekt će nastojati prevladati trenutnu situaciju u kojoj niti poljoprivredni sektor, niti energetski sektor nisu zainteresirani za promjenu modela upravljanja ostacima kako bi se isti koristili kao izvor energije. Ovakva mogućnost ima svoje prednosti jer može pomoći poljoprivrednom sektoru oko smanjenja troškova upravljanja poljoprivrednim ostacima koji su se do sada spaljivali i uništavali.

To bi značilo stvaranje vrijednosti proizvodnje iz ostataka od kojih trenutno nema koristi, a koji se gotovo u cijelosti spaljuju u kontroliranim požarima. uP_running će potaknuti razvoj ruralnih područja i poboljšati konkurentnost poljoprivrednog sektora kroz više različitih aktivnosti te će otvoriti nove poslovne mogućnosti za lokalne tvrtke i manje račune za struju. Imajući to na umu, uP_running će provoditi niz konkretnih aktivnosti usmjerenih prema mijenjanju svijesti u poljoprivrednom sektoru, javnom sektoru i sektoru energetike kako ova vrsta otpada ne bi više imala malu ili nikakvu vrijednost. Projekt će predstaviti uspješne primjere i modele najbolje prakse koji će potaknuti korištenje biomase iz poljoprivrednih ostataka.

To će biti učinjeno razvojem potrebnih alata, smjernica i tehničkih materijala koji su namijenjeni javnom i privatnom sektoru u svrhu jasnijeg razumijevanja postojećih prepreka sektora te pronalaženje rješenja kako bi se prepreke nadvladale. Također, biti će postavljena mreža stručnih savjetnika koji će rješavati upite sudionika u novim vrijednosnim lancima te će na taj način podupirati nove poduzetnike. Mjere će se provoditi u 7 europskih zemalja, od kojih će četiri stvoriti ukupno dvadeset novih vrijednosnih lanaca.

Zahvaljujući značajnoj međunarodnoj povezanosti, uP_running projekt može garantirati da će se dobiveni rezultati koristiti te širiti i u drugim državama. Konzorcij se sastoji od 11 partnera u Španjolskoj, Grčkoj, Italiji, Ukrajini, Hrvatskoj, Portugalu i Francuskoj. Popis uključuje niz poljoprivrednih zadruga, institucija, sveučilišta i istraživačkih centara koji će tijekom tri godine raditi pod CIRCE vodstvom. “

Ostavite komentar

Vaša e-mail neće biti objavljen.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>